VODENA PETLJA
Inovativan pristup gospodarenju otpadnim vodama
PATENTIRANA TEHNOLOGIJA ©
Usporedbe tehnologija
Vodena petlja je 100% biološki proces obrade otpadne vode, siguran za okoliš, uz poštivanje svih standarda, bez neugodnih mirisa. Moguće je ponovno korištenje ili ispuštanje u prirodni recipijent (vodotoke, jezera, more, tlo).
Predavanje otpadne vode

Završena instalacija inovativne tehnologije obrade otpadnih voda u auto kampu Šimuni za 500m3, dnevno.

OPŠIRNIJE
Predavanje otpadne vode

Branko Čop, direktor prodaje tvrtke TEA Otpadne vode, na konferenciji Gospodarenje otpadom Waste Expo 2014. Održao je prezentaciju na temu inovativna tehnologija obrade otpadnih voda.

OPŠIRNIJE
ECOSORB
www.odormanagement.com
FreshWaveIAQ
Prirodni neutralizator neugodnih mirisa
www.freshwaveiaq.com
KONTAKTI
TEA-MEDICINA d.o.o., 42000 Varaždin
Telefon: +385 42 350 587 / E-mail: info@otpadne-vode.com
PARTNERI