VODENA PETLJA
Inovativan pristup gospodarenju otpadnim vodama
PATENTIRANA TEHNOLOGIJA ©
Usporedbe tehnologija
Vodena petlja je 100% biološki proces obrade otpadne vode, siguran za okoliš, uz poštivanje svih standarda, bez neugodnih mirisa. Moguće je ponovno korištenje ili ispuštanje u prirodni recipijent (vodotoke, jezera, more, tlo).
Predavanje otpadne vode

Varaždinska tvrtka Tea medicina - Otpadne vode završila je instalaciju inovativne tehnologije obrade otpadnih voda u Autokampu Šimuni.

OPŠIRNIJE
Predavanje otpadne vode

Branko Čop, direktor prodaje tvrtke TEA Otpadne vode, na konferenciji Gospodarenje otpadom Waste Expo 2014. Održao je prezentaciju na temu inovativna tehnologija obrade otpadnih voda.

OPŠIRNIJE
KONTAKTI
TEA-MEDICINA d.o.o., 42000 Varaždin
Telefon: +385 42 350 587 / E-mail: info@otpadne-vode.com
PARTNERI