Projekti

GLAVNE KARAKTERISTIKE
Kapacitet: 500m³
Ekvivalent stanovnika: 5000

 

OSTALE KARAKTERISTIKE

 • nadzemna instalacija
 • bez neugodnih mirisa
 • povezano s postojećim sanitarnim čvorom
 • instalacija na obali, u sportskom djelu kampa
GLAVNE KARAKTERISTIKE
Kapacitet: 2x60m³
Ekvivalent stanovnika: 2x400 

 

OSTALE KARAKTERISTIKE

 • podzemna instalacija
 • bez neugodnih mirisa
 • povezano s postojećim sanitarnim čvorom
 • instalacija u središtu kampa i pored plaže
GLAVNE KARAKTERISTIKE
Kapacitet: 18m³
Ekvivalent stanovnika: 240

 

OSTALE KARAKTERISTIKE

 • nadzemna instalacija
 • bez neugodnih mirisa
 • povezano s postojećim sanitarnim čvorom
 • instalacija u središtu kampa